825 Nicollet Mall, Suite 1737, Minneapolis, MN 55402, (612) 332-1164

 
 

Minneapolis Dentist - Minneapolis Dental Office

Nicollet Mall Dental Arts

Minneapolis, MN 55402
(612) 332-1164

Office Hours
Monday: 08:00 AM - 05:00 PM
Tuesday: 08:00 AM - 05:00 PM
Wednesday: 07:00 AM - 04:00 PM
Thursday: 08:00 AM - 05:00 PM
Friday: 07:00 AM - 12:00 PM
Saturday: Closed
Sunday: Closed